maanantai 5. toukokuuta 2014

Todennäköisyyslaskentaa sukupuolisuuden näkökulmasta

Pitkän matematiikan todennäköisyyslaskennan kurssilla M6 Essi Lumiaho ja Saara Laakko analysoivat koulussa tehdyn tasa-arvokyselyn tuloksia sukupuolisuusteemaan liittyen. Tässä valittuja paloja työstä:

“Aineistona  Etu-Töölön lukion tasa-arvokysely. Aineisto on kerätty kyselylomakkeella osalta Etu-Töölön lukion opiskelijoilta. Kyselyyn vastasi kaikkiaan 55 oppilasta ja valitsimme kysymyksen numero 6: “Opettajat kohtelevat opiskelijoita tasa-arvoisesti sukupuolesta riippumatta.”

Vastausvaihtoehtoja oli 5 kappaletta:
1. Täysin samaa mieltä väittämän kanssa
2. Jokseenkin samaa mieltä väittämän kanssa
3. Ei eri eikä samaa mieltä väittämän kanssa
4. Jokseenkin eri mieltä väittämän kanssa
5. Täysin eri mieltä väittämän kanssa

Vastanneista naisia oli 30 ja miehiä oli 25, eli naisia vastanneista oli noin 55% ja miehiä oli noin 45 %.

Keskiluku ja keskihajonta:
Moodi on vastausvaihtoehto numero 1, sen frekvenssi on suurin 25. Mediaani eli järjestykseen asetetuista havaintoarvoista keskimmäinen on 2.

Keskiarvo=25x1+14x2+3x3+8x4+5x555=2,16
Keskihajonta: s=fi(xi-x(ka))2n-1 = 95,262455-1=1,3291,3
Laaditaan pylväsdiagrammi tuloksista:Laaditaan ympyrädiagrammi tuloksista (prosentteineen)

Pohdintaa tuloksista:
Tuloksista voidaan havaita, että Etu-Töölön lukion opiskelijat kokevat tulevansa kohdelluksi tasa-arvoisesti sukupuolesta riippumatta.
Tuloksissa ei ollut paljoa eroa meidän omaan näkökulmaan koulun opiskelijoina.Lähdeluettelo:
Etu-Töölön Lukion ilmapiiri- ja tasa-arvokysely lomake ja tulokset
Kontkanen, Lehtonen, Luosto: Pyramidi 6, 2012, SanomaPro s. 2-15”

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

Huomaa: vain tämän blogin jäsen voi lisätä kommentin.