torstai 29. toukokuuta 2014

Kastraatteja, murskattuja musiikillisia haaveita ja sukellus säveltämisen maailmaan - Mu2

Kevään viimeisen Mu2 ryhmän ilmiönä käsittelimme sukupuolisuutta. Kurssilla pohdimme, miten erilaiset käsitykset naisena tai miehenä olemisesta, seksuaalisuudesta ja sukupuolirooleista ilmenivät länsimaisen musiikin eri tyylikausina sekä miten nämä käsitykset vaikuttivat musiikin tekemiseen ja esittämiseen.

Opiskelijat saivat pareittain syventymiskohteekseen yhden länsimaisen musiikin tyylikausista ja tekivät aiheesta joko PowerPoint- esityksen tai seinäkollaasin. Yhtenä tehtävän ulottuvuutena oli tutkia sukupuolen roolia musiikissa kunakin aikakautena.

Seuraavassa lyhyt kuvaus teemoista, joita opiskelijat nostivat esitelmissään sukupuolisuuteen liittyen:

Keskiajalta nousivat esiin kirkon johtava asema musiikkikasvattajana ja miesten rooli musiikin tekijänä. Opiskelijat pohtivat myös kansanmusiikkiperinnettä, jossa naisella saattoi olla suurempi rooli, samoin puhututtivat noituus, loitsut ja kansanparannus.

Lisäksi kokeilimme myös säveltää keskiaikaista musiikkia iPadeilla, GarageBandilla. Sävellysprojektin lähtökohdaksi otettiin doorinen asteikko. Eräs opiskelija totesi säveltämisen olevan vaikeaa, kun oli otettava huomioon niin paljon sääntöjä! (No, onneksi päästyämme nykymusiikin pariin opiskelijat pääsivät kokeilemaan säveltämistä myös hyvinkin rajoittamattomasti.)

Barokin aikakauden esitelmässä esiin nousi mm. kastraattilaulajien tähtiasema ja sitä ihmeteltiin ryhmässä. Katsoimme katkelman elokuvasta "Farinelli".  Klassismin esitelmässä esiteltiin aikakauden perusteluja miesten johtavaan asemaan säveltäjinä: perustelijoiden mukaan naisen aivot eivät kykene käsittämään korkeampaa strukturointia eivätkä naiset siten kykene säveltämään. Katsoimme katkelmat elokuvista "Mozart´s Sister" ja "Amadeus". 

Romantiikan esitelmässä perehdyttiin Beethovenin ja Berliozin lisäksi yhteen aikansa ensimmäisistä tunnustetuista naissäveltäjistä, veljensä Felixin varjoon jääneeseen Fanny Mendehlssoniin ja kuunneltiin hänen musiikkiaan. Tässä vaiheessa hyvään kotikasvatukseen kuuluivat kyllä soitto- tai laulutunnit, mutta naisen ei ollut soveliasta haaveilla ammatista musiikin parissa.

1900-luvun musiikissa ja nykymusiikki esiin nousivat tietenkin modernit suuntaukset ja musiikilliset kokeilut. Parityössä tuotiin esiin Arnold Schönberg ja kokeilimme ryhmän kanssa itsekin tehdä dodekafonista musiikkia eli arvoimme 12-sävelrivin, jota sitten muuntelimme. Kaija Saariahon nimi nousi vahvasti esille palkittuna suomalaisena nykysäveltäjänä, mutta esitelmässä kummasteltiin myös vastikään julkisuuteen tullutta Jorma Panulan lausumaa naisista kapellimestareina: "Miksi? Kun miehiäkin on?"

Lisäksi teimme pienimuotoisen sävellyskokeilun iPadeilla. Tarkoituksena oli nykysäveltäjien tapaan sointiväriä ja unohtaa "karsinat" eli populaarimusiikista vahvasti omaksuttu tempoajattelu, 8-tahtinen muoto ja toisto. Harjoituksen taustaksi perehdyimme ensin ekspressionistisen sävellystyylin keinoihin sekä

  • klustereihin eli tiheästi soiviin sävelkenttiin (mm. György Ligeti, Kaija Saariaho) ja niistä erottuviin korkeisiin tai mataliin ääniin
  • graafiseen notaatioon eli miten vaikkapa tyttäreni abstraktin piirroksen, sen muodot ja värit voisi siirtää kuultavaan muotoon
  • muihin tehosteisiin, esim. sireenien äänet, (mm. Edgar Varése)
Jokainen opiskelija sai tehtäväkseen valita itseään inspiroivan lähtökohdan, joka saattoi siis olla jokin näkyvä muoto, väri, olemassa oleva ilmiö tai tunne. (Olimme kuunnelleet Kaija Saariahon haastattelua, jossa hän kertoi sävellyksensä Laterna Magican lähtökohtana olleen valon ja sen ilmenemismuodot.) Opiskelijoiden sävellysten innoituksena toimivat mm. Väsymys, Ukkosmyrsky, luokan seinällä oleva tyttäreni tekemä piirustus, ekspressionismi jne.

Seuraavissa linkeissä on opiskelijoiden näkemyksiä nykymusiikista. Erotatko sinä, onko kyseessä tytön vai pojan tulkinta? Ja onko sillä vielä tänä päivänäkin merkitystä?


1. RT

2. OR 

3. MM

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

Huomaa: vain tämän blogin jäsen voi lisätä kommentin.