maanantai 26. toukokuuta 2014

Teemana talous ja sukupuoli: työvuodet ennen eläkeikää


Naisten työuran lyhyyteen on vaikuttanut ja vaikuttaa nykyäänkin lapsien teko. Varsinkin nuorena lapsen hankkimisen aloittaneet naiset keskeyttävät usein opintonsa ja jäävät kotiin hoitamaan lapsia. Silti naisilla on keskimäärin enemmän työvuosia kuin miehillä. Naiset ovat keskimäärin töissä 33 vuotta , kun taas miehet 32 vuotta. (Tilastokeskus, 2010) Toisaalta naisilla on pidempi elinajanodote(83,4v) kuin miehillä (77,5v).

Vaikka suomalaiset elävät  nykyään pidempään, ei työvuosien määrä  kasva samassa tahdissa. Työuraan saattaa vaikuttaa myös talouden suhdannevaihtelut, eli siis millaisessa suhdannevaihtelussa ihminen saa opintonsa valmiiksi.

1990-luvulla alkanut  lama lyhensi sekä naisten että miesten keskimääräistä työuraa vuosilla. Ennen 1990-luvulla alkanutta lamaa sekä naiset että miehet aloittelivat työuraansa jo noin 19-vuotiaina, mutta laman vuoksi aloittamisikä nousi jopa 6-7 vuodella. Naisten työurat ovat kuitenkin pidentyneet enemmän kuin miesten.

Naisten työllisyys on miesten työllisyyttä parempi noin 45 ikävuoden jälkeen, vaikka perhevapaat vähenevät. Tärkein syy on todennäköisesti se, että naisvaltaiset palvelualat ovat talouden suhdannevaihteluilta paremmassa turvassa kuin esim. vientiteollisuudessa ja rakentamisessa työskentelevät miehet. Työpaikka julkisella sektorilla(sosiaali- ja terveyspalvelut sekä opetus) on paras suoja työttömyydeltä.  Toimialoittaiset erot  naisten ja miesten välillä ovat samat kaikissa ikäryhmissä. Miesten työt saattavat olla raskaampia ja siten kuluttavampia kuin naisten, koska ainakin työkyvyttömyyseläkeläisten osuus on miesten joukossa suurempi kuin naisten joukossa.
 
Niin miehet kuin naiset viettävät 30 vuotta elämästään työmarkkinoilla ja n. 50 vuotta muussa toiminnassa, opiskellen tai eläkepäivistä nauttien. Miesten työurat ovat vuosien 1970 ja 2010 välisenä aikana lyhentyneet viidellä vuodella, naisten puolestaan pidentyneet seitsemällä.

Korkea-asteen koulutuksen suorittaneille miehille kertyy jopa 50 % enemmän työvuosia kuin perusasteen koulutuksen saaneille miehille. Naisilla tämä  ero on jopa 67 prosenttia, sillä perhevapaiden vuoksi heikommin koulutetut naiset tulevat vasta myöhään työmarkkinoille. Perusasteen tutkinnon suorittaneet miehet  pääsevät noin 24-vuotiaina työmarkkinoille, mutta naiset vasta n. 35-vuotiaina.

Perusasteen varaan jääminen saattaakin leikata jopa kolmanneksen työurasta. Miesten työurat olivat vuonna 1970 noin 5 vuotta nykyistä pidempiä, kun taas naisilla 7 vuotta nykytasoa lyhyempiä, koska kolmannes työikäisistä naisista oli vielä kotitöissä. Ihmisen täyttäessä 60 vuotta työssäkäynti vähenee jyrkästi, sillä vain 49 % 61-vuotiaista ja 43% 62-vuotiaista on enää töissä. 63 vuoden ikäisistä töissä on enää 28 prosenttia.

 
Lähteet: http://www.stat.fi/ajk/poimintoja/2012-09-12_tietotrendit6.html
http://www.tilastokeskus.fi/org/historia/elinajanodote.html
http://www.stat.fi/til/tyti/2012/14/tyti_2012_14_2013-11-05_kat_002_fi.html
http://www.stat.fi/artikkelit/2012/art_2012-09-12_001.html?s=0#3
luettu 19.5.2014

Kirjoittaneet Ronja Ruuska ja Kia Salmela

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

Huomaa: vain tämän blogin jäsen voi lisätä kommentin.