perjantai 29. toukokuuta 2015

Vaikuttamista matamatiikassa Tilastomatematiikkaa opiskeltiin kurssilla M6 maantieteen projektityöhön
liittyviä tilastollisia aineistoja käsittelemällä. Opiskelijat tutkivat valitsemansa kahden muuttujan välistä yhteyttä maantieteen “Oma paikka”-töissä käytettyjen valtioiden osalta. Opiskelijat esittelivät tilastoanalyysinsä koko ryhmälle, jolloin kunkin valtion tyypilliset piirteet tulivat esille ja eri aiheista tehdyistä tilastovertailuista voitiin tehdä kokoavia johtopäätöksiä. Toisen kurssin aiheisiin liittyvät tilastot toivat selvästi mielekkyyttä aineiston käsittelyyn. Tämä näkyi tilastotöiden korkeana tasona.

Pitkän matematiikan 1. vuoden opiskelijat tutkivat graafisesti Geogebran avulla miten yhtälön kertoimet vaikuttavat yhtälön kuvaajaan. Projektitöissä tutkittiiin eri kartioleikkausten yhtälöitä. Alla olevassa kuvassa on liukusäädinten avulla muutettu baraabelin yhtälön kertoimia. Yhtälöiden tutkiminen onnistui myös liikuttelemalla kuviota koordinaatistossa, jolloin voi tarkkailla mikä yhtälön kerroin muuttuu ja mihin suuntaan.