sunnuntai 31. toukokuuta 2015

ERILAISUUS KEMIAN, MATEMATIIKAN, ÄIDINKIELEN, HISTORIAN, KUVAAMATAIDON JA USKONNON KURSSIEN NÄKÖKULMISTA
Yhteisprojektimme tarkoituksena oli toteuttaa erilaisuus-ilmiötä aidosti oppiainerajat ylittäen. Ilmiötä tarkasteltiin kuitenkin jokaisen oppiaineen opetussuunnitelman sallimissa rajoissa. Tarkoituksena ei ollut keksiä mitään uutta ja erikoista, vaan kohdata niissä oppiaineiden leikkauspisteissä, jotka ovat luonnollisesti olemassa. Yhden ison projektin sisällä oli useampia pienempiä projekteja.

UE 3.7 + ÄI 3.7 Erilaisuus – eriarvoisuus- teemaa käsiteltiin uskonnon ryhmissä esitelmien avulla. Aihetta tarkasteltiin ryhmätyöprojektina ja näkökulmina olivat ikä, rotu, sukupuoli, uskonto, seksuaalisuus, ympäristö, koulutus, kansallisuus, yhteiskunnallinen vakaus, köyhyys, työ ja terveys.
Äidinkielen kirjallisuuskurssilla luettiin erilaisia tekstejä samoista aiheista. Opiskelijat kirjoittivat novelleja tai dialogeja eläytyen uskonnon kurssilla käsiteltyyn aiheeseen (esim. minäkertoja tai päähenkilö oli ”erilainen”). Ryhmät tutustuivat toistensa aiheisiin yhteisellä oppitunnilla ja tutustuivat sähköisesti tuotettuihin töihin.  Aivan kurssin lopussa äidinkielen opiskelijat käyttivät uskonnon töitä aineistoesseidensä lähteinä.


 UE 3.6 + HI 2.8

Historian kurssilla tutustuttiin eurooppalaiseen ihmiseen eri aikakausina. Opiskelijat tekivät esitelmiä eri aikakauden ilmiöistä. Uskonnon ja historian opiskelijat viettivät yhteisen oppitunnin tutustuen toistensa näkökulmiin. Uskonnon opiskelijat kertoivat pienryhmissä töistään ja historian opiskelijat pitivät esitelmiä antiikin ja keskiajan ilmiöistä. Huomasimme miten erilaisuuden eri näkökulmat ovat aina olleet olemassa ja niihin on suhtauduttu hieman eri tavalla eri aikoina. Ja niinpä uskonnon opiskelijat saivat omien esitelmiensä sisältöön historiallista kehityskaarta.


UE3.6, UE3.7 + N5

Uskonnon opiskelijat tilasivat tilastomatematiikan opiskelijoilta aiheeseensa sopivia tilastoraportteja, joita varten he olivat jakaneet numeerisen datan Google Driven kautta. Näin matematiikan opiskelijat pääsivät harjoittelemaan tilastotietojen havainnollistamista ja analysointia sekä pohtimaan johtopäätöksiä ja tulosten mielekkyyttä.KE 1 + ÄI 3 + KU

 Kaunokirjallisuuden kurssilla perehdyttiin kaunokirjallisuuden eri lajeihin ja opeteltiin erittelemään ja tulkitsemaan tekstejä. Harjoittelimme myös luovaa kielen käyttöä luonnontieteen näkökulmasta ja kirjoitimme runoja Ke1 alkuaine-esittelyjen pohjalta. Kuvaamataidon opiskelijat tulkitsivat runoja värein ja kuvin. Koska kurssit olivat eri koodeilla, yhteistyö tapahtui Google Driven avulla.

Projektiin osallistui 7 opetusryhmää, 6 oppiainetta ja lehtorit Anne Maria Mäkelä, Samuel Hinkkanen, Mikko Damski, Päivi Virtanen ja Satu Vierimaa


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

Huomaa: vain tämän blogin jäsen voi lisätä kommentin.