torstai 12. toukokuuta 2016


Det goda livet och framtiden på kurs 2 i B-svenska

 

På kurs 2 i B-svenska är temat människans vardag.  Texterna och temaordlistorna handlar om släkt och familj, utseende och egenskaper, kläder och boende.  Deltagarna i grupperna BB2.6 och BB2.7 har själva fått välja på vilket sätt de studerar fenomenen det goda livet och framtiden.  Den stora majoriteten har velat skriva texter om dessa fenomen.   Bara några har gjort videor eller reklamkampanjer.

 

 I arbetet om det goda livet har studerandena presenterat antingen en verklig eller fiktiv person med tyngdpunkten på vad denna person gör för att leva ett gott och balanserat liv.  Kravet har varit att skribenterna tar upp teman släkt och familj samt andra mänskliga relationer, fysiskt och/eller psykiskt välmående och trivsamt boende i sina arbeten.  Texterna eller andra arbetena har studerandena gjort två och två ihop. 

 

I det andra omfattande projektet har deltagarna koncentrerat sig på boende i framtiden.  I texterna har behandlats t.ex. hur människorna kommer att bo i framtiden i Norden.  Några skribenter har beskrivit sin framtida drömbostad.

 

Denna period då alla i vårt gymnasium har studerat med de ämnesövergripande fenomenen har fört med sig nya arbetsmetoder, självständigt arbete och framför allt omväxling jämfört med de ”vanliga” kurserna.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

Huomaa: vain tämän blogin jäsen voi lisätä kommentin.